PROVOZNÍ ŘÁD KEMPU RELAX TEPLÁ

provozovatel kempu
Alena Rácová
IČ: 076 71 628

provozní doba kempu

celoroční

Aby Vaše dovolená v našem kempu proběhla k Vaší spokojenosti, žádáme Vás o dodržování všech pokynů uvedených v řádu.

– Host je povinen se při příjezdu nahlásit na recepci, také včetně všech návštěv. Za tímto účelem předloží host na recepci kempu svůj doklad totožnosti.

– Každý host je povinen zaplatit za ubytování dle ceníku vyvěšeného na recepci.

– Osobě, která se řádně nepřihlásila první den nástupu, bude poplatek za ubytovací služby zpětně doúčtován a zvýšen o 50 %.

– Hosté ubytovaní chatách a karavanech mají příjezd od 15:00 a jsou povinni opustit ubytovací zařízení do 10:00 hod.

– Pro ubytování v penzionu a chatkách vybíráme vratnou kauci 500,- Kč

– V celém areálu kempu je přísný zákaz mytí a oprav aut a parkování mimo vyznačená stání.

– Majitel kempu neodpovídá za škody na majetku způsobené třetí osobou, stejně tak přírodní katastrofou.

– Škody vzniklé na majetku kempu je host povinen ohlásit na recepci.

– Recepce je otevřena denně v hlavní sezóně od 8:00 – 21:00 hod., mimo sezónu od 8:00 – 20:00 hod. Nebo dle domluvy na tel. č.: +420 721 447 151

– V době nočního klidu od 22:00 – 6:00 hod. platí zákaz provozu motorových vozidel. 
  Dodržujte dobu nočního klidu, chovejte se s nejvyšší ohleduplností ke svým sousedům. Pamatujte na to, že v kempu jsou ubytované i děti.

– Užívání kempu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

– Je přísně zakázán volný pohyb psů po areálu kempu. Všichni psi musí být v prostoru kempu na vodítku. 
  Majitelé psů jsou povinni psí sekrety osobně uklidit a zodpovídají za veškerou škodu jimi vzniklou.

– Na požádání se poskytuje bezplatně úschova jízdních kol a zavazadel.

– Koupání v bazénech je na vlastní nebezpečí
 
- Všichni hosté musí dbát o čistotu a pořádek v areálu kempu. Odpadky jsou povinni ukládat na vyhrazené místo do kontejneru u parkoviště.

– Sociální zařízení je vybaveno pitnou vodou. Provozovatel zajištuje úklid včetně dezinfekce sociálního zařízení.
  Děti mladší 6 let používají sociální zařízení pouze v doprovodu dospělé osoby.

– Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu kempu. Je zakázáno v ohništi pálit plasty, kovy a nebezpečné odpady. 
  Při větru je nutné oheň před odchodem uhasit. Ubytovaný návštěvník při odjezdu je povinen ohniště vyčistit a upravit.

– Povinností všech ubytovaných je, chovat se během pobytu tak, aby nerušili a neomezovali ostatní ubytované.

– Každý host se musí seznámit s tímto Provozním a ubytovacím řádem a je povinen jej dodržovat.

– Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním a ubytovacím řádem a že mu v plném rozsahu porozuměl.

– Ubytovaní hosté i osoby pohybující se v areálu kempu jsou povinni dodržovat požární poplachové směrnice kempu. 
  Ve všech ubytovacích kapacitách a vnitřních prostorách budov platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

– V celém areálu kempu je přísný zákaz používání zábavné pyrotechniky.

– Vjezd motorových vozidel je možný jen se souhlasem provozovatele kempu.

– V blízkosti chatek a bazénů je zakázáno táboření a rozdělávání ohňů.

– Není dovoleno ohraničovat prostory kolem stanu a karavanu hloubením příkopu, stavením plotu, dřevěných předsíněk a jiných pevných staveb.

– V celém kempu platí zákaz čištění ryb, nebo v sociálním zařízení. Děkujeme za dodržování těchto hygienických pravidel.

– Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního a ubytovacího řádu. V případě porušení tohoto řádu může být host vykázán z prostoru kempu.

- Ubytovací a provozní řád platí do odvolání.

– Check in – 14:00, check out 10:00